Trong những năm qua KVB luôn được đánh giá là một trong những
Đơn vị xây dựng hàng đầu tại Việt Nam với hàng loạt các dự án lớn trong
cả nước với vai trò tổng thầu, thiết kế và thi công,.. “Thương hiệu
KVB giờ đây đã trở thành bảo chứng chất lượng cho những công trình
mang đẳng cấp quốc tế”.

Xây dựng hình ảnh chính mình dựa trên giá trị thực từ các Công trình
Khách hàng là phương châm hoạt động của KVB.

Tin tức mới